czwartek, 14, czerwiec 2012 09:23

Ministerstwo Gospodarki wprowadza nową etykietę energetyczną

Napisał Press Room
Rate this item
(0 głosów)

Nowy wzór etykiety, która podaje szczegółowe dane o efektywności energetycznej urządzenia wprowadza ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 

Dokument, przygotowany w MG, Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca br.

Ustawa określa szczegółowe obowiązki dystrybutorów i dostawców sprzętu w zakresie informowania konsumentów o zużyciu energii przez poszczególne produkty. Takie dane będą oni zobowiązani zamieszczać nie tylko na etykiecie, ale również w materiałach promujących dane produkty.

Ustawa wprowadza także nowy, bardziej przejrzysty wzór etykiety. Znajdą się w niej m.in.
piktogramy podkreślające parametry wydajności i cechy urządzenia oraz roczne zużycie energii w kWh.

Nowe przepisy rozszerzą zakres urządzeń objętych wymaganiami etykietowania na wszystkie wyroby wykorzystujące energię. Obecnie był on ograniczony tylko do sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak pralki, zmywarki do naczyń czy lodówki.

Powstanie również system kontroli prawidłowego etykietowania produktów. Organem monitorującym będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Funkcje kontrolne z kolei powierzone zostaną wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z autopoprawką jest wypełnieniem postanowień dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

 

Źródło: MG

Last modified on czwartek, 14, czerwiec 2012 09:34
Nie masz u nas konta? Zarejestruj się!

Logowanie