poniedziałek, 22, maj 2017 11:29

Toyota testuje hybrydowy system energetyczny

Napisał Press Room
Rate this item
(0 głosów)

Toyota rozpoczęła testy eksploatacyjne nowej technologii ogniw paliwowych, która pozwoli w większym stopniu wykorzystywać wodór w energetyce. Instalacja będzie zaopatrywała w prąd i ciepło zakład produkcyjny Motomachi. W ten sposób Toyota realizuje program Toyota Environmental Challenge 2050, którego celem jest niemal całkowite wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla z działalności firmy

Toyota Motor Corporation rozpoczęła próbną eksploatację ciśnieniowego, hybrydowego systemu energetycznego, zainstalowanego w fabryce Motomachi w Toyota City w Japonii. System ten łączy wykorzystanie ogniw paliwowych z zestalonym elektrolitem tlenkowym i mikroturbin gazowych. W ramach próbnej eksploatacji zespół będzie wytwarzał energię na wewnętrzne potrzeby zakładu, umożliwiając jednocześnie przeprowadzanie testów i ocenę sprawności, wydajności i trwałości systemu i jego elementów.

Hybrydowy zespół energetyczny wykorzystuje wodór i tlenek węgla, uzyskane w procesie reformingu gazu ziemnego, do zasilania ogniw paliwowych i mikroturbin gazowych, które składają się na dwustopniowy układ wytwarzający energię o nominalnej mocy 250 kW. Układ jest przy tym systemem kogeneracyjnym, który nie tylko wytwarza energię elektryczną, ale równocześnie dostarcza ciepło powstające podczas jego pracy.
 
Dwustopniowy układ zapewnia wysoką sprawność hybrydowego zespołu energetycznego, wynoszącą 55%, a dzięki kogeneracji całkowita sprawność systemu osiąga 65%. Dlatego Toyota uważa, że to rozwiązanie przyczyni się do upowszechnienia technologii wodorowej w energetyce i innych gałęziach gospodarki.

Nowy hybrydowy zespół energetyczny jest wdrażany w ramach programu „Demonstracja technologii masowo produkowanych, ciśnieniowych, hybrydowych zespołów energetycznych z cylindrycznymi ogniwami paliwowymi z zestalonym elektrolitem tlenkowym (SOFC) oraz mikroturbin gazowych (MGT)” organizacji NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization). System został opracowany wspólnie przez firmy Toyota, Toyota Turbine and Systems Inc. oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd.

Toyota będzie konsekwentnie promować rozwój i wdrażanie efektywnego wykorzystania technologii wodorowych w zakładach produkcyjnych, a jednocześnie na bieżąco monitorować wyniki wprowadzenia i działania hybrydowego zestawu energetycznego. Przedsięwzięcie to stanowi istotny postęp w ramach inicjatyw mających na celu osiągnięcia zerowej emisji CO2 w fabrykach, co jest jednym z celów ogłoszonego w 2015 roku programu Toyota Environmental Challenge 2050.

źródło: odnawialnezrodlaenergii.pl
foto: Toyota

Last modified on poniedziałek, 22, maj 2017 11:51
Nie masz u nas konta? Zarejestruj się!

Logowanie