Badanie bezpieczeństwa i efektywności instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN 62446

2. Od czego zacząć badanie instalacji fotowoltaicznej

Badanie każdej instalacji fotowoltaicznej – podobnie jak przy odbiorczych badaniach instalacji elektrycznych niskiego napięcia należy rozpocząć od oględzin. Oględziny są inspekcją instalacji za pomocą zmysłów, wykonywaną w celu sprawdzenia poprawności doboru i montażu poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznych oraz zgodności z dokumentacją projektową. Podstawą oględzin są wytyczne normy PN-HD 60364-6 z uwzględnieniem dodatkowych aspektów związanych głównie ze stroną DC instalacji i inwerterem, do których należą między innymi: sprawdzenie czy instalacja została wykonana z elementów dopuszczonych do użytku na terenie Unii Europejskiej zgodnych z wymaganiami odpowiednich przepisów, instalacja została prawidłowo zainstalowana, dobrano prawidłowe środki ochrony przed porażeniem a także prawidłowe środki ochrony przed uszkodzeniem izolacji oraz prawidłowe zabezpieczenia nadprądowe. Oględzinom podlegają także elementy instalacji uziemiającej, środki ochrony odgromowej oraz przeciwprzepięciowej oraz poprawny dobór elementów składowych układu po stronie DC.

Po stronie AC instalacji fotowoltaicznej należy sprawdzić możliwości odizolowania inwertera, prawidłową konfigurację sieci, ustawienia inwertera oraz ochronę przeciwporażeniową. Bardzo ważną rolę pełni też prawidłowe oznaczenie elementów składowych instalacji (a w szczególności kluczowych wyłączników!) etykietami z nazwą elementu oraz miejsc, gdzie może utrzymywać się niebezpieczne napięcie (etykiety z ostrzeżeniami). W rozdzielnicy fotowoltaicznej powinny znaleźć się też schematy instalacji, dane kontaktowe montażysty / konserwatora, opisy procedur wyłączenia instalacji i postępowania w razie awarii. Wszystkie te oznaczenia powinny być wykonane i przytwierdzone w sposób gwarantujący ich trwałość i czytelność. Jeśli w czasie oględzin stwierdzono odstępstwa od projektu, ale mieszczą się one w granicach dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy należy zaktualizować dokumentację powykonawczą by odzwierciedlała stan faktyczny.

Prawidłowe wykonanie oględzin, choć w praktyce często bagatelizowane, może uchronić przed dopuszczeniem do eksploatacji nieprawidłowo wykonanej instalacji, może także uchronić osobę wykonującą pomiary przed niebezpieczeństwem mogącym wynikać z popełnionych błędów montażowych oraz przyczynić się do sprawniejszego przebiegu akcji gaśniczej czy ratunkowej w razie awarii instalacji. Dodatkowo wyniki oględzin pozwalają także prawidłowo dobrać parametry pomiarowe, a więc rzetelnie i miarodajnie sprawdzić bezpieczeństwo i parametry pracy instalacji. Szczegółowe procedury oględzin można znaleźć w zapisach normy PN-EN 62446-1.

Zbliżone tematy