Badanie bezpieczeństwa i efektywności instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą PN-EN 62446

3. Oględziny za nami – co dalej? Dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego

Kolejnym krokiem po przeprowadzeniu oględzin jest wykonanie odpowiednich pomiarów instalacji. Do tych pomiarów potrzebny nam będzie oczywiście odpowiedni przyrząd spełniający wymagania norm PN-EN 61557 oraz PN-EN 61010. Norma PN-EN 62446-1 dopuszcza (podobnie jak PN-HD 60364-6) stosowanie innych przyrządów i metod pomiarowych, jeśli zapewniają one nie gorszą dokładność i poziom bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że jeśli korzystamy ze sprzętu niespełniającego wymagań tych norm to w przypadku wypadku na sprawdzanej takim przyrządem instalacji możemy być poproszeni o udowodnienie, że sprzęt rzeczywiście przeprowadzał próby w odpowiedni sposób i samo świadectwo wzorcowania w warunkach laboratoryjnych gdzie nie występują żadne zakłócenia zewnętrzne może nie być tutaj wystarczające. Oczywiście fakt ten może być także wychwycony wcześniej przez osobę odbierającą pomiary – więc zdecydowanie prościej i bezpieczniej jest pomiary wykonywać przyrządem renomowanego producenta spełniającym wymagania obu wymienionych wyżej norm. Na rynku istnieje kilka takich rozwiązań – w dalszej części pokrótce omówimy dwa modele mierników słoweńskiej firmy Metrel, która od ponad 60 lat produkuje przyrządy pomiarowe, w tym także MI 3108 Eurotest PV i MI 3109 Eurotest PV Lite służące do pomiarów bezpieczeństwa i efektywności instalacji fotowoltaicznych.

Przyrząd Metrel MI 3109 Eurotest PV Lite jest miernikiem dedykowanym tylko do badania instalacji fotowoltaicznych. Wykonuje wszystkie badania wymagane przez normę PN-EN 62446-1 omówione w dalszej części publikacji. Dodatkowo posiada możliwość zautomatyzowania procesu testowego poprzez wykonanie pomiarów napięć/prądów oraz rezystancji izolacji podczas jednej sekwencji testowej. Dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia ST oraz PS. Wersja ST jest wersją budżetową m.in. bez sondy bezpieczeństwa, czujników warunków środowiskowych i zewnętrznego rejestratora tych warunków. W wersji wyposażenia PS znajdziemy wszystkie te elementy pozwalające na precyzyjny pomiar i bieżącą rejestrację parametrów środowiskowych podczas pomiarów instalacji. Szczegółowe informacje na temat tego przyrządu można znaleźć w jego karcie katalogowej.

Przyrząd Metrel MI 3108 Eurotest PV jest hybrydą miernika pozwalającego badać instalacje fotowoltaiczne zgodnie z PN-EN 62446 oraz instalacje elektryczne zgodnie z PN-HD 60364-6. Pozwala więc na kompleksowe badanie zarówno instalacji generującej jak i instalacji odbiorczej gdzie pozwala zbadać rezystancję izolacji, ciągłość połączeń ochronnych, impedancję pętli zwarcia, rezystancję uziemienia czy parametry wyłączników różnicowoprądowych RCD. Podobnie jak MI 3109 dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia ST i PS – z tym, że obie te wersje zawierają zestaw czujników parametrów środowiskowych. Wersja PS w odróżnieniu od ST zawiera dodatkowo m.in. rejestrator irradiancji i temperatury A 1378 o którym szerzej napiszemy w dalszej części publikacji. Szczegółowe informacje na temat tego przyrządu można znaleźć w jego karcie katalogowej.

Oba omawiane przyrządy pomiarowe spełniają wymagania norm PN-EN 61557 oraz PN-EN 61010 oraz są wyposażone w pamięć wyników oraz oprogramowanie do tworzenie struktury pamięci oraz odczyt i obróbkę wyników pomiarowych. Obsługa obu przyrządach jest praktycznie identyczna, dlatego w dalszej części publikacji będziemy często ograniczać się do pokazywania zasady pomiarach na przykładowych ilustracjach dotyczących jednego modelu.

Zbliżone tematy