Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

1.1 Cel

Celem tego dokumentu jest ocena i prezentacja aktualnej sytuacji dotyczącej pożarów systemów fotowoltaicznych w wybranych krajach, oraz ustalenie, czy istnieje istotny wpływ takich systemów na ryzyko pożaru budynku. Chociaż PV jest bardzo bezpieczną technologią, a incydenty są rzadkie, analiza ta powinna uwydatnić najczęstsze powody wystąpienia łuku elektrycznego, a tym samym: możliwe powstanie pożaru. Na podstawie ustaleń tej analizy usterek w wybranych krajach wyprowadzono odpowiednie środki w celu dodatkowego zmniejszenia niewielkiego zagrożenia pożarowego powodowanego przez systemy PV.

Chociaż instalacje elektryczne od dziesięcioleci są częścią prawie każdego budynku, a strażacy wiedzą, jak sobie z nimi radzić, w społeczeństwie istnieje pewna niewiedza, jeśli chodzi o gaszenie pożaru związanego z fotowoltaiką. Analizując różne taktyki, działania i strategie, a także środki bezpieczeństwa zmniejszające ryzyko porażenia prądem przez strażaków, niniejszy dokument zawiera również zalecenia dotyczące postępowania w przypadku pożaru.

1.2 Pożar a systemy PV: fakty i mity

Należy zwrócić uwagę, że ogólna wiedza na temat zagrożeń pożarowych wynikających z instalacji systemów PV opiera się głównie na mitach, plotkach i niesprawdzonych informacjach. Analizując opinie producentów i instalatorów, informacje prasowe oraz odpowiednią literaturę (Sepanski i inni, 2015), zidentyfikowano następujące punkty, reprezentujące różnorodność nieprawidłowych informacji, które krążą w domenie publicznej:

  • strażacy nie ugaszą pożaru w budynkach z systemem PV na dachu
  • system PV na dachu znacznie zwiększa ryzyko pożaru
  • system PV na dachu znacznie zwiększa ryzyko zranienia strażaków w sytuacjach awaryjnych
  • wyłączenie instalacji PV na poziomie modułu zmniejsza ryzyko pożaru
  • nie jest możliwe ugaszenie pożaru spowodowanego przez instalację PV
  • system PV na dachu znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że budynek zostanie trafiony przez piorun

Wymienione powyżej punkty zostały krytycznie przeanalizowane, aby sprawdzić, czy istnieją realistyczne stwierdzenia, które potwierdzają lub unieważniają te pogłoski.

1.3 Ryzyko pożaru a ryzyko dla strażaków

Mówiąc o bezpieczeństwie systemów PV, możliwe zagrożenia związane z pożarem należy podzielić na dwie kategorie:

  • Ryzyko pożaru: To ryzyko opisuje prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Im wyższe prawdopodobieństwo, tym większe ryzyko pożaru.
  • Ryzyko dla osób udzielających pomocy: Ryzyko to opisuje prawdopodobieństwo, że strażak lub inny personel ratowniczy zostanie ranny podczas misji ratowniczej lub przeciwpożarowej.

Te dwie kategorie są równie ważne, gdy mówimy o zwiększeniu bezpieczeństwa systemów fotowoltaicznych. Podjęcie odpowiednich działań, które zmniejszają ryzyko pożaru, bezpośrednio zmniejsza ryzyko dla osób udzielających pomocy, ponieważ brak pożaru oznacza brak zagrożenia dla osób udzielających pomocy. dlatego powinno to stanowić najwyższy priorytet w zakresie bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych. Ta reguła nie ma jednak działania odwrotnego. Środki, które bezpośrednio wpływają na ryzyko dla służb ratowniczych, takie jak na przykład wymagania do ograniczenia napięcia na poziomie modułów PV, często nie przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka pożaru, lecz wręcz przeciwnie: może prowadzić do zwiększonego ryzyka pożaru, co zostanie omówione w rozdziale 3.

Firma Fronius kładzie nacisk na podniesienie i tak już wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie ryzyka dla służb ratowniczych, a zatem jest zrównoważonym i korzystniejszym rozwiązaniem.

Zbliżone tematy