Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

7. Literatura

1. Norma Austriacka, 1989 r., ÖNORM F2190: Multi-purpose branchpipe: Requirements, Tests, Standard labelling; (“Rozgałęźna prądnica wody: wymagania, testy, standardowe oznakowanie”)

2. BSW, 2008, Lightning- and overvoltage protection for PV Systems on Buildings (“Ochrona odgromowa i przepięciowa w systemach fotowoltaicznych na budynkach”) https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/content_files/mb_bswsolar_blitzsch.pdf

3. Berginski M., Multi-Contact, 2013, Sichere Steckverbindungen: Paarung von Fremdprodukten / Crimpen im Feld, 2.ter Workshop PV Brandsicherheit: http://www.pv-brandsicherheit.de/fileadmin/WS_24-01-13/09_Berginski_Sichere_Steckverbindungen.pdf, Freiburg

4. BRE National Solar Centre, 2017a, Fire and Solar PV Systems – Investigations and Evidence (“Pożar a systemy fotowoltaiczne – badania i dowody”) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630639/fire-solar-pv-systems-investigations-evidence.pdf

5. BRE National Solar Centre, 2017b, Fire and Solar PV Systems – Literature Review. (“Pożar a systemy fotowoltaiczne – przegląd literatury”). https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630638/fire-solar-pv-systems-literature-review.pdf

6. BRE National Solar Centre, 2017c, Fire and Solar PV Systems – Recommendations for the Fire and Rescue Services (“Pożar a systemy fotowoltaiczne – zalecenia dla służb pożarnictwa i ratownictwa”). https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630641/fire-solar-pv-systems-frs-recommendations.pdf

7. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 2015, Relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici 1a cura del NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI, Rome

8. ECN TNO, 2019, Brandincidenten met fotovoltaische (PV) systemen in Nederland – Een inventarisatie. www.tno.nl, Petten

9. Fire Retardants Online, 2011, Photovoltaic array fire test. Proceedings of Photovoltaics and Fire: Separating Fact from Fiction, BRE, Watford (“Test pożarowy generatorów fotowoltaicznych. Materiały nt. fotowoltaiki i pożaów: oddzielanie faktów od mitów”)

10. Fraunhofer ISE, 2019, Recent Facts about Photovoltaics in Germany. Fraunhofer ISE, Division Photovoltaic Modules, Systems and Reliability, Freiburg (“Najnowsze fakty dotyczące fotowoltaiki w Niemczech. Fraunhofer ISE, Podział modułów fotowoltaicznych, Systemy i niezawodność”)

11. IAEI NEWS, January-February 2016, UL Question Corner: How to Use UL Product Spec https://iaeimagazine.org/magazine/2016/01/18/ul-question-corner-how-to-use-ul-product-spec

12. IEA PVPS Task 12, 2017, Photovoltaics and Firefighters’ Operations: Best Practice in Selected Countries (“Fotowoltaika a działania strażaków: Najlepsze praktyki w wybranych krajach”)

13. IEC, 2017a, IEC 62446-1: Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące testowania, dokumentacji i konserwacji – Część 1: Systemy przyłączone do sieci – Dokumentacja, testy uruchamiania i kontrola

14. IEC, 2017b, IEC 62446-2: Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące testowania, dokumentacji i konserwacji – Część 2: Systemy przyłączone do sieci – Konserwacja systemów fotowoltaicznych

15. IEC TR 63225: 2019, Incompatibility of connectors for DC-applications in photovoltaic systems

16. Lopez L., Business Insider, 2019, Last year, Tesla initiated ‘Project Titan’ – a stealth nationwide program to replace solar-panel parts that could cause fires, Business Insider: https://www.businessinsider.com/tesla-project-titan-replace-bad-solar-panel-parts-2019-8?r=DE&IR=T

17. National Fire Protection Association, 2016, NFPA 70® National Electrical Code®, 2017 edition

18. Plante R. H., Elsevier SciTech Connect, 2018, Rapid Shutdown of PV Systems Using String Inverters, Micro Inverters, or Power Optimizers: http://scitechconnect.elsevier.com/rapid-shutdown-pv-systems-inverters-power-optimizers/

19. Roselund C., PV Magazine, 2019, Making the connection: Fires & electrical balance of systems: https://pv-magazine-usa.com/2019/09/03/not-making-the-connection-fires-electrical-balance-of-systems/

20. Sepanski, A., Reil, F., Vaaßen, W., Janknecht, E., Hupach, U., Bogdanski, N., van Heeckeren, B., Schmidt, H., Bopp, G., Laukamp, H., Grab, R., Philipp, S., Thiem, H., Huber, J., Haselhuhn, R., Häberlin, H., Krutzke, A., Neu, B., Richter, A., Bansemer, B., Halfmann, M., 2015, Assessment of the fire risk in PV-arrays and development of security concepts for risk minimization. TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln („Ocena ryzyka pożaru w tablicach fotowoltaicznych i opracowanie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka.”)

21. Stäubli Electrical Connectors AG, 2019, Statement in respect to PV connectors from third-party suppliers as being intermateable with the MC4 connector family: https://ec.staubli.com/AcroFiles/PV-Portal/SZ_Cross-Connection_(en).pdf

22. VDE, 2008, VDE 0132:2008 Firefighting and assistance in or near electric installations (“Gaszenie i wsparcie w instalacjach elektrycznych lub w ich pobliżu”)

23. “Cross-mating of connectors was chief cause of Netherlands PV fires” https://www.pv-magazine.com/2019/04/12/cross-mating-of-connectors-was-chief-cause-of-netherlands-pv-fires/

24. VDE DKE, 2018, Kompatibilität von Steckverbindern für die Gleichspannungsseite: https://www.dke.de/resource/blob/1790030/c2e5a0b0fe1ab72553edeab9ab98ebd6/kompatibilitaet-steckverbinder-pdf-data.pdf

Zbliżone tematy