Integracja systemów elektrycznych z systemem automatyki elektrowni przez zastosowanie standardu IEC 61850

W referacie przedstawiono główne cechy i korzyści zastosowania komunikacji zgodnej z IEC 61850, standardowego rozwiązania oferowanego przez firmę SIEMENS oraz dzisiejszy standard nowoczesności “state-of-the-art”.

1. Wstęp

Obecnie w projektowaniu elektrowni występuje dążenie do stosowania integralnych systemów sterowania. Celem takiego podejścia jest zmniejszenie różnorodności systemów i liczby interfejsów. Standard IEC 61850 staje się od kilku lat coraz bardziej rozpowszechniony dla systemów automatyki w elektrowni. Również dostawcy systemów elektrycznych zauważyli zalety jakie oferuje ten standard komunikacji i coraz więcej oferowanych urządzeń zapewnia komunikację przy użyciu standardu IEC 61850.

Rys. 1. Architektura systemu automatyki zrealizowana za pomocą protokołu IEC 61850

Zbliżone tematy