Integracja systemów elektrycznych z systemem automatyki elektrowni przez zastosowanie standardu IEC 61850

3. Historia

Standard IEC 61850 jest uznawany na całym świecie od około 2004 roku. Określa zasady tworzenia połączeń i komunikacji między urządzeniami polowymi oraz między nimi a systemem sterowania przy użyciu sieci Ethernet. Ponadto jest to pierwsza norma definiująca procesy zachodzące na wszystkich poziomach stacji.

W roku 2004 wydana została pierwsza edycja standardu IEC 61850. Pierwsza edycja zawierała 92 węzły logiczne, opisane w części 5 standardu. Edycja ta została dopracowana, zmieniona oraz rozszerzona w latach od 2008 do 2009, kiedy to wydano drugą edycję. Edycja ta zawierała już 143 węzły logiczne.

Dwie pierwsze edycje koncentrowały się głównie na podstacjach elektrycznych, dystrybucji energii, jakości energii i urządzeniach mechanicznych. Obecnie standard rozszerzany jest o komunikację w elektrowniach wiatrowych oraz wodnych, komunikację pomiędzy elektrowniami oraz komunikację w zdecentralizowanym wytwarzaniu energii elektrycznej.

Obecnie liczba obiektów z IEC 61850 jest z roku na rok coraz wyższa. Firma Siemens wykonała do tej pory 350 kompletnych instalacji (ponad 15.000 urządzeń polowych), na których został zastosowany zintegrowany system sterowania w oparciu o normę EIC 61850, a liczba ta będzie w momencie drukowania tego artykułu już nieaktualna. Obecnie również coraz więcej nowych obiektów korzysta ze standardu IEC 61850 jako metody komunikacji.

Zbliżone tematy