Informacje

Lista zmian w programie PROTON+

Lista zmian w programie PROTON+

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.38 do 7.44 (2020-05)

+ Nowy protokół z badania baterii kondensatorów
+ Dodano zakres oględzin baterii kondensatorów
+ Możliwość sortowania kartoteki szablonów
+ Możliwość dodawania załączników metodą drag-and-drop
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.26 do 7.38 (2019-09)

+ Załączania plików w formacie pdf (załączniki, świadectwa, certyfikaty)
+ Dzielenia raportu na strony w dowolnym miejscu
+ Zamieszczanie dokumentu tekstowego w dowolnym miejscu struktury
+ Sortowanie wyników pomiarów (tabel) zgodnie z układem użytkownika
+ Opcja usunięcia z ze spisu treści tytułów tabel pomiarowych (tylko struktura)
+ Przyspieszenie generowania wydruków
+ Usunięcie zgłoszonych błędów
+ Przy zastosowaniu logowania zastosowano poziomy uprawnień pozwalające na zorganizowanie pracy wielu osób

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.18 do 7.26 (2018-11)
Czytaj więcej about Lista zmian w programie PROTON+

Lista zmian w programie SZKICE Elektryczne

Lista zmian w programie SZKICE Elektryczne

Zmiany wprowadzone w wersji 7.44 (2020-06) + Wstawianie plików pdf do programów+ Nowa biblioteka Fotowoltaika+ Nowa biblioteka piktogramów oświetlenia awaryjnego+ Poprawiono współpracę z programem Pomiary Elektryczne+ Dodano funkcję drukowania wielu rysunków jednym poleceniem+ Zwiększono dokładność siatki do 1/2 podziałki+ Usunięcie zgłoszonych błędów