Informacje

Lista zmian w programie SZKICE Elektryczne

Lista zmian w programie SZKICE Elektryczne

Zmiany wprowadzone w wersji 7.44 (2020-06) + Wstawianie plików pdf do programów+ Nowa biblioteka Fotowoltaika+ Nowa biblioteka piktogramów oświetlenia awaryjnego+ Poprawiono współpracę z programem Pomiary Elektryczne+ Dodano funkcję drukowania wielu rysunków jednym poleceniem+ Zwiększono dokładność siatki do 1/2 podziałki+ Usunięcie zgłoszonych błędów