Lista zmian w programie PROTON+

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.44 do 7.59 (2021-03)

+ Dodanie nowych definicji zabezpieczeń
+ Aktualizacja wykazu norm i przepisów
+ Rozbudowanie funkcji dla pracy sieciowej (SQL)
+ Usunięcie zgłoszonych błędów oraz drobnych zmian

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.38 do 7.44 (2020-05)

+ Nowy protokół z badania baterii kondensatorów
+ Dodano zakres oględzin baterii kondensatorów
+ Możliwość sortowania kartoteki szablonów
+ Możliwość dodawania załączników metodą drag-and-drop
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.26 do 7.38 (2019-09)

+ Załączania plików w formacie pdf (załączniki, świadectwa, certyfikaty)
+ Dzielenia raportu na strony w dowolnym miejscu
+ Zamieszczanie dokumentu tekstowego w dowolnym miejscu struktury
+ Sortowanie wyników pomiarów (tabel) zgodnie z układem użytkownika
+ Opcja usunięcia z ze spisu treści tytułów tabel pomiarowych (tylko struktura)
+ Przyspieszenie generowania wydruków
+ Usunięcie zgłoszonych błędów
+ Przy zastosowaniu logowania zastosowano poziomy uprawnień pozwalające na zorganizowanie pracy wielu osób

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.18 do 7.26 (2018-11)

+ Komunikacja z miernikiem PAT Amprobe GT-900
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.51 do 7.18 (2018-08)

+ Możliwość dodania obiektu z kartoteki jako element struktury protokołu
+ Nowy protokół z badania rezystancji izolacji urządzeń R60/R15  (ekspert)
+ Możliwość wczytywania plików poprzez kliknięcie w plik obsługiwany przez program (xml, mdb, lic, mxml, sdf, padfx)
+ Dodano możliwość wczytywania plików danych z najnowszych mierników Metrel
+ Możliwość wczytywania plików metodą drag&drop przenosząc obsługiwany plik z explorera na okono programu
+ Zdecydowanie przyspieszono uruchamianie programu
+ Możliwość edycja struktury z klawiatury (F12 + Insert)
+ Dodano listę ostatnio używanych baz danych
+ Ulepszono funkcje uprawnień dla pracy z MSSQL
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Dodano szablon protokołu szczegółowego badania wyłącznika PPOŻ
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.26 do 6.51 (2018-01)

+ Nowy protokół z badania akumulatorów (ekspert)
+ Dodano komunikację z miernikiem Amprobe ProInstall-200
+ Dodano komunikację z miernikiem Fluke 1654B
+ Import z nowej wersją testera urządzeń medycznych ST750A
+ Ulepszono współpracę z czytnikiem kodów kreskowych
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięto usterki zgłoszone przez użytkowników

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.23 do 6.26 (2017-06)

+ Nowy protokół ze sprawdzenia instalacji elektrycznej (PN-EN 60364-6:2016)
+ Nowy protokół z badania instalacji fotowoltaicznej (ekspert)
+ Dodano nowy typ obiektów: Urządzenia i maszyny
+ Dodano normę PN-G-02600 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych
+ Dodano normę PN-G-02601 Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.09 do 6.26 (2017-06)
+ Wyznaczanie prądu wyłączającego przy stosowaniu RCD w SWZ
+ Dobór dopuszczalnej wartości rezystancji uziomów
+ Wyszukiwanie w kartotece urządzeń przenośnych
+ Kilka profili nagłówków z możliwością przełączania
+ Status protokołu z definicję wydruku lub tylko do filtrowania
+ Usprawniono filtrowanie listy protokołów
+ Podawanie zależności dopuszczalnej wartości w PAT jako procent wartości wymaganej
+ Edycja uwag jednocześnie w wielu pomiarach
+ Edycja obwodów jednocześnie w wielu pomiarach
+ Edycja zabezpieczenia jednocześnie w wielu pomiarach tabeli SWZ
+ Możliwość utworzenia nowej bazy danych
+ Drukowania spisu treści jako opcja
+ Usprawniono wydruk wielu protokołów jednocześnie
+ Możliwość pobrania aktualnych norm oświetleniowych z internetu
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Wersja sieciowa może pracować na serwerze SQL!!!

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.08 do 6.09 (2016-01)
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Poprawa współpracy z programem ProtonMobile

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.01 do 6.07 (2015-09)
+ Nowe definicje zabezpieczeń (możliwość pobrania bezpośrednio ze strony programu)
+ Dodano spis treści w wydruku przestronnym
+ Możliwość swobodnej zmiany tytułów tabel pomiarowych
+ obsługa czytnika kodów kreskowych

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.35 do 6.01 (2015-04)
+ Nowy protokół: Badania ciągłości przewodów
+ Nowy protokół: Badania rezystywności gruntu
+ Nowy protokół: Badanie impedancji linii
+ W pomiarach rezystancji wprowadzono możliwość automatycznego wypełniania obwodów 1-fazowych zasilanych z 3 faz.
+ Wprowadzono zakresy badań PAT (elektronarzędzi I, II i III klasa izolacji, przedłużaczy, pozostałych)
+ Dodanie urządzeń typu “transformator”
+ Możliwość przenoszenia protokołów do archiwum (ukrycie na liście aktywnych)
+ Możliwość wyłączenia drukowania świadectw kwalifikacyjnych w wybranym protokole
+ Możliwość wyłączenia drukowania świadectwa wzorcowania miernika w wybranym protokole.
+ Wprowadzenie wersji Ekspert (oddzielna licencja)
+ Nowy protokół: Badania rezystancji izolacji transformatorów (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania rezystancji uzwojeń transformatorów (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania napięcia rażenia krokowego (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania napięcia rażenia dotykowego (ekspert)
+ Uzupełniono zakresy badań dla urządzeń medycznych
+ Inne drobne zmiany i usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.25 do 5.34 (2014-10)
+ Dodatkowe funkcje przy współpracy z miernikiem Benning 750
Dodano zakres przeglądu instalacji elektrycznej w tabeli Oględziny
Dodano zakres badania spawarek według PN-EN 60974-4 w tabeli PAT
Częstotliwość oraz daty badań w definicji obiektów i urządzeń
Możliwość importu plików z programu Proton Mobile (Oględziny, SWZ, R-INS, RCD)

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.00 do 5.25 (2014-08)
Nowy protokół: Badanie luminancji dróg
Nowy protokół: Badanie czasu działania oświetlenia awaryjnego
Nowy protokół: Badanie sprzętu ochronnego (ekspert)
Możliwość zapisu struktury protokołu do mierników Metrel (MI3100, MI3102)
Import z mierników firmy Metrel (MI3100, MI3122)
Aktualizacja szablonów z uwzględnieniem zmian aktów prawnych
Drobne zmiany i usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji 5.00 (2014-03)
Możliwość budowanie protokołów strukturalnych. Pozwala to swobodne dopasowanie wydruku protokołu w zależności od struktury obiektu. Na przykład podzieleni budynku na lokale pozwala zgrupować wszystkie pomiary dla danego lokalu w jednym miejscu.
Import danych bezpośrednio z mierników firmy Megger (MFT 1835)
Import danych bezpośrednio z mierników firmy Metrel (MI 3102BT, MI 3125B, MI 3123)
Nowy szablon/protokół tekstowy: Protokół sprawdzenia zgodności faz
Nowy szablon/strona opisowa: SWZ Opis badania ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
Nowy szablon/strona opisowa: RCD Opis badania wyłącznika różnicowoprądowego
Nowy szablon/strona opisowa: ODGR Opis badania instalacji odgromowej

Zmiany wprowadzone w wersji 4.99 (2013-09)
Tabelę KABLE – lepiej dostosowano do pomiaru przewodów sterowniczych, bez długości
Funkcja cofnięcia ostatnich zmian w edycji pomiarów – funkcja undo
Możliwość pracy kilku użytkowników na jednej bazie danych – licencja sieciowa
Możliwość ustawiania kolejności na wydruku dla mierników
Możliwość ustawiania kolejności na wydruku dla wykonawców pomiarów
Możliwość ustawiania kolejności na wydruku dla dat następnego badania
Możliwość ustawiania kolejności na wydruku dla dokumentów dodatkowych
Możliwość przypisania miejsca wydruku dla szablonu i kopiowanie do dokumentu dodatkowego
Tabele pomiarowe – możliwość zmiany linii opisowej na pomiarową i odwrotnie
Tabele pomiarowe – możliwość wyczyszczenia wszystkich danych z linii pomiarowej

Zmiany wprowadzone w wersji 4.85 (2013-06)
Rozbudowana funkcjonalność zliczania obwodów o wyniki z kilku protokołów oraz kalkulacji kosztów – wydruk raportu.
Możliwość umieszczania rysunków na stronie tytułowej
Możliwość przypisania rysunku (skanu) pieczątki drukowanego pod wykonawcą pomiaru
Możliwość zmiany “formatu wydruku”, np. 1. jak do tej pory, 2 – strona tytułowa wraz z orzeczeniem i wykonawcami, a wyniki jako załącznik oraz 3. Tylko wyniki a, resztę można “wyrzeźbić samemu”.

Zmiany wprowadzone w wersji 4.83 (2013-06)
Możliwość załączania plików szkiców, zdjęć oraz skanów do protokołu (*.pdr, *.jpg, *.bmp, *.png, *.rtf). Wydruk z nagłówkiem i stopką.
Możliwość załączania plików uzupełniających informację o wykonawcach pomiarów – na przykład kserokopia uprawnień. (*.pdr, *.jpg, *.bmp, *.png, *.rtf). Wydruk z nagłówkiem i stopką.
Możliwość załączania plików uzupełniających informację o miernikach – na przykład kserokopia świadectw wzorcowania. (*.pdr, *.jpg, *.bmp, *.png, *.rtf). Wydruk z nagłówkiem i stopką.
Możliwość dodania drugich uprawnień dla każdego wykonawcy.
Zmiana organizacji dodawania oraz edycji wykonawców pomiarów i mierników.

Zmiany wprowadzone w wersji 4.82 (2013-05)
Dostosowanie protokołowania oświetlenia do normy PN-EN 12464-1:2012 !
Dodanie kalkulatora zalecanej liczby punktów pomiarowych oświetlenia według PN-EN 12464-1:2012
Dodanie protokołowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz według PN-EN 12464-2:2008
Oświetlenie dróg ewakuacyjnych – podziała na oświetlenie środka i pasa środkowego
Dodano współczynnik utrzymania oświetlania
Drukowanie dokumentów uprawnień oraz wzorcowania wraz z wydrukiem protokołu
Import plików programu Eurolink Metrel z mierników MI 3100, MI 3102, MI 3121, MI 3125
Możliwość konwersji protokołu z jednego pomiaru na uniwersalny
Możliwość ustawienia i zapamiętania wysokości wierszy w tabelach edycyjnych
Drukowanie opisów z normy oświetleniowej w tabeli oraz na wydruku w opisie grupy
oraz wiele mniejszych zmian

Zmiany wprowadzone w wersji 4.67 (2013-02)
Protokół z badania urządzeń przenośnych

Zmiany wprowadzone w wersji 4.62 (2012-06)
Protokół z badania rezystancji izolacji – przewody czynne zwarte
Protokół z badania rezystancji izolacji podłóg i ścian
Szablon protokołu z zadziałania głównego wyłącznika prądu
Szablon protokołu z zadziałania oświetlenia awaryjnego
Aktualizacja aktów prawnych
Zmiana obliczenia wartość Ia w protokole SWZ przy wykorzystaniu RCD

Zmiany wprowadzone w wersji 4.51 (2012-03)
Protokół z badania styczników
Protokół z badania wyłączników

Zmiany wprowadzone w wersji 4.00 (2011-12)
Zliczanie liczby pomiarów dla poszczególnych protokołów
Eksport oraz import protokołów w formacie XML.

Zmiany wprowadzone w wersji 3.92
gruntowana zmiana protokołów z pomiarów oświetlenia!
dodano kartotekę normy oświetleniowej PN EN 12464-1
zmiana obsługi schowka
wstawianie nowych grup pomiarów w dowolne miejsce tabeli
wstawianie grup na zaznaczone pomiary bez dodawania nowych wierszy
automatyczna wypełnianie pola symbol (jeżeli kończy się na cyfrą
wstawianie nowych kabli w dowolne miejsce tabeli
dodano możliwość automatycznego dodawania mierników do nowego protokołu (kartoteka mierników)
dodano możliwość automatycznego dodawania wykonawców do nowego protokołu (kartoteka wykonawców pomiarów)
dodano opcję “nie grupowania” alarmów po obiektach
dodano funkcję kopiowania zabezpieczeń wraz z charakterystyka w kartotece zabezpieczeń
dodano opcję pozwalającą ominąć pytania o dodawania nowych nazw obwodów.
poprawiono przeliczanie temperatury kabli
poprawiono przeliczanie długości kabli
poprawiono import z programu Krystyn.

Zmiany wprowadzone w wersji 3.91
wydruk typów pomiarów na stronie tytułowej w protokole UNI
rozdzielono tabelki rezystancji izolacji na układy TNC i TNS.
dodano funkcję “autowypełniania” tabelek rezystancji izolacji
rozdzielono napięcie probiercze rezystancji izolacji od napięcia probierczego pomiarów kabli
dodano możliwość umieszczania stron opisowych pod tabelkami, nie tylko na końcu protokołu.
dodano protokół z pomiarów “węży nalewczych” – pomiary dystrybutorów na stacjach paliwowych.
poprawiono import z programu Krystyna 2003.

Zmiany wprowadzone w wersji 3.89
Nowa funkcjonalność grupy pomiarów
Kolorowanie wierszy z wynikami nie spełniającymi warunków
Możliwość przesuwania wierszy w górę i w dół

Zmiany wprowadzone w wersji 3.88
Nowa tabelka – Oględziny instalacji
Numeracja tabel w punkcie 6. Wyniki pomiarów jako 6.1, 6.2, itd…
Możliwość zmiany tytułu tabelek pomiarowych na wydruku Opcje/Raporty
Możliwość dodawania dokumentów dodatkowych do protokołów z możliwością wykorzystania “Pól”.
Możliwość importu nowych szablonów dokumentów dodatkowych bezpośrednio z internetu.
Poprawienie edycji tabel, np. w tabeli SSW można już przechodzić do kolejnych pozycji za pomocą klawisza ENTER.
Dodano funkcję dodawania kabli – w protokole KABLE.
Możliwość “Ręcznego” wprowadzenia wartości wymaganej w protokołach SSW, oraz POCHR – w oknie “Wybór zabezpieczenia”.
Alarmy kontrolujące: daty badania mierników, daty ważności uprawnień wykonawców pomiarów, daty następnego badania protokołów.
Import danych z miernika Sonel MIE500
Import z plików zapisanych przez program SonelReader, co pozwala na import danych z wszystkich mierników Sonela
zmiana/rozbudowa modułu importu danych z programu Krystyn – możliwość importu wielu protokołów jednocześnie.
Estetyczne zmiany interfejsu

Zmiany wprowadzone w wersji 3.86
[SZABLONY] pobieranie szablonów dokumentów z internetu
[KABLE] mozliwość przliczania na 1kM rezystancji kabli krótszych od 1 km

Opublikowane w Blog