Lista zmian w programie SZKICE Elektryczne

Zmiany wprowadzone w wersji 7.44 (2020-06)

+ Wstawianie plików pdf do programów
+ Nowa biblioteka Fotowoltaika
+ Nowa biblioteka piktogramów oświetlenia awaryjnego
+ Poprawiono współpracę z programem Pomiary Elektryczne
+ Dodano funkcję drukowania wielu rysunków jednym poleceniem
+ Zwiększono dokładność siatki do 1/2 podziałki
+ Usunięcie zgłoszonych błędów