Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Dyskusje o źródłach wytwarzających energię elektryczną poprzez przetwarzanie energii wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu itp.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5795
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: STANCA »

W zeszłym miesiącu weszło nowe, jest tu zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających.

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]? ... 0170001034..
Data wejścia w życie: 2017-06-13

Warszawa, dnia 29 maja 2017 r.
Poz.1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII

1) z dnia 9 maja 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

2) Na podstawie art.152 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.
poz.478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co
następuje:

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Post Reklama Sklep dla Elektryków » teraz

Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie, ciągła edukacja branżowa to podstawa. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję, uznanie środowiska oraz lepsze wynagrodzenie. Zacznij od czytania książek...
ISE.pl
Ekspert
Ekspert
Rejestracja:sob kwie 03, 1999
Lokalizacja: Kraków
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5795
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: STANCA »

Więcej zielonej energii, mniej kopcących kominów.

W tym miesiącu (sierpień 2017) w moim rejonie przeprowadzone były egzaminy w celu uzyskania certyfikatu instalatora zielonej energii.
Tam gdzie klient otrzymuje dotacje do instalacji często wymagany jest taki certyfikat instalatora, również energetyka może zapytać o taki dokumencik przyłączając elektrownię fotowoltaiczną do sieci.

Zakres:
1. kotły i piece na biomasę
2. systemy fotowoltaiczne
3. słoneczne systemy grzewcze
4. pompy ciepła
5. płytkie systemy geotermalne


Różnie to bywa z tą wiedzą tajemną u podchodzących do egzaminu. Tam gdzie uczestnicy korzystali z jakiś dotacji do szkoleń, poziom jest raczej niski. Liczą, jakoś to będzie, a może się uda.
Był egzamin w zeszłym roku gdzie wszyscy zdali, ale to byli fachowcy i sami ponieśli koszty.
W rozporządzeniu [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]? ... 0170001034.. podany jest zakres tematów, które należy znać podchodząc do egzaminu.

Egzamin dla fachowców nie jest problemem, bywa na 24 pytania, wynik jest 21 i 22 prawidłowy. Minimum to 15 pozytywnych odpowiedzi z testów. Dochodzi jeszcze część opisowa, obliczenia, rozwiązywanie problemów.

Nie wstyd jest nie znać, wstydem jest nie uczyć się. (rosyjskie przysłowie)
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5795
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: STANCA »

Ze strony GLOBEnergia:
„20 marca podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej obecny był Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,”
(…)
„Prezes URE dodając, że ostatnie lata były dla energetyki odnawialnej trudnym czasem. Z wypowiedzi wynikało, że Prezes URE chce, by ta zła passa została przerwana.”
(…)


Kolejno rok temu napisano [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]....

"Polsce nie uda się zwiększyć udziału odnawialnych źródeł energii do 15% w 2020 roku. Przez rządową blokadę na OZE i niejasne regulacje wprowadzane przez PiS grożą nam miliardowe kary od Unii Europejskiej."

Ktoś widocznie przeciera oczy, już widać jakieś drobne zmiany. Częściej ogłaszane terminy egzaminów na certyfikat instalatora OZE to też potwierdzają.

Gminy wspomagają chętnych do przejścia na zieloną energię, czy mniej kopcące piece. Znajomy projektant wykonuje projekty PV w setkach dla terenów górskich w miejscowościach uzdrowiskowych.

Może groźba sankcji spowodowała otrzeźwienie decydentów?
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 749
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: luka2nd »

Niedawno zrodziła mi się w głowie myśl, aby uzyskać certyfikat instalatora OZE w zakresie instalacji PV. Podczas poszukiwania informacji na ten temat trafiłem na stronę UDT, gdzie znalazłem następujące informacje:
Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

I. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,

II. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

[...]

Instalatorzy zaliczający się do grupy II mogą uzyskać certyfikat bez odbycia szkolenia i bez przystępowania do egzaminu, po spełnieniu warunków podanych w art. 136 ust. 4 ustawy, tzn. muszą posiadać:

1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub
2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.
3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.
Z powyższego wynika, że jako inżynier elektryk mogę po prostu wystąpić do UDT o wydanie takiego certyfikatu. Oczywiście, w wolnej chwili pójdę do urzędu i zapytam u źródła, ale zapewne któryś z Kolegów ma w tej kwestii doświadczenie :)
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5795
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: STANCA »

Przypomnę:

Dziennik Ustaw 2017 poz. 1034

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 749
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: luka2nd »

Rozporządzenie nic nie wyjaśnia, bo dotyczy organizatorów szkoleń i egzaminów. Zapytam w UDT i podzielę się wiedzą :)
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5795
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: STANCA »

Całość dotyczącą tego tematu znajdziesz w:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 150000478
Dz.U. 2015 poz. 478
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]

Rozdział 7
Art. 136

Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych
instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń


STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5795
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: STANCA »

Nowa ustawa wchodzi 14 lipca 2018 podaje:
USTAWA z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw


w art. 136 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instalatorowi, który posiada:
1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub
2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych

– może być wydany certyfikat, jeżeli spełnia on warunki określone w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz w pkt 2.”;
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe
Bogdankiz
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 539
Rejestracja: śr lut 18, 2004 22:42
Lokalizacja: Pomorze

Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: Bogdankiz »

Hi

Dzwonił ostatnio do mnie klient który twierdził że do podłączenia i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej nie potrzeba już certyfikatów. (wystarczy E+D)

Osobiście nie zajmuję się tym obszarem i nie planuję, ale z ciekawości pytam czy jest to możliwe ?
Pozdrawiam Bogdan :)
marcin225
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 257
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Wydawanie certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Post autor: marcin225 »

Bogdankiz pisze: pn sie 26, 2019 5:24 Hi

Dzwonił ostatnio do mnie klient który twierdził że do podłączenia i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej nie potrzeba już certyfikatów. (wystarczy E+D)

Osobiście nie zajmuję się tym obszarem i nie planuję, ale z ciekawości pytam czy jest to możliwe ?
Tak. Wystarczy świadectwo kwalifikacyjne.
ODPOWIEDZ