Podstawowe błędy przy projektowaniu i budowie uziomów fundamentowych

Literatura

 1. IEEE Std 142: 1991 Grounding of Industrial and Commercial Power Systems
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
 3. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Układy uziemiające i przewody ochronne
 4. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
 5. Wołkowiński K.: Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych. Warszawa, WNT 1967 r.
  Musiał E.: Uziomy fundamentowe i parafundamentowe. Miesięcznik SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2011, nr 143, s. 3-33
 6. Ochrona elektrochemiczna przed korozją. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1971
 7. PN-EN 62561-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
 8. PN-EN 62561-2: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
 9. Zielenkiewicz, K.Aniserowicz: Ekspertyza Nr 01/03/2000 na temat: Ocena stanu zagrożenia przepięciowego i piorunowego Radiowo-Telewizyjnego
 10. Centrum Nadawczego Lublin-Piaski. Centrum Ochrony przed Przepięciami i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi. Białystok, marzec – kwiecień 2000 r.
 11. ZHANG Y., LI Q.: Electrochemical study on semiconductive properties of the passive film on rebar in concrete. SCIENCE A, 2006, no. 7(8), pp.: 1447-1452
 12. PN-EN 50341-3-22:2010P: Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych
 13. Linia napowietrzna 400 kV – Uziemienia, Standardowe Specyfikacje Techniczne, Polskie Sieci Energetyczne, luty 2014
 14. Zielenkiewicz M., Maksimowicz T.: Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym. info nr 4, 2013, s.34
 15. Zielenkiewicz M., Maksimowicz T., Marciniak R.: Instalacje uziemiające – zalecenia norm. Miesięcznik SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2015, nr 184–185, s. 67-33

Firma RST

Artykuł jest autorstwa M. Zielenkiewicz, T. Maksimowicz i został po raz pierwszy opublikowany w czasopiśmie Wiadomości elektrotechniczne pod tytułem:  “Podstawowe błędy przy projektowaniu i budowie uziomów fundamentowych”. 

Firma RST

Więcej informacji na temat projektowania uziemień, w tym, kalkulatory do obliczeń oraz materiały do budowy trwałych uziomów pomiedziowanych znajdą Państwo na stronie www.rst.pl.

Zbliżone tematy