Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych

LITERATURA

Polska Norma PN-IEC 061024-1: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Polska Norma PN/E-05003: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. (ark.01, 03 i 04).
Wołkowiński K.: Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych, WNT, Warszawa, 1982.
Szpor S., Samuła J.: Ochrona odgromowa, WNT, Warszawa, 1983.
Kosztaluk R. i inni: Technika badań wysokonapięciowych, WNT, Warszawa, 1985.
Jabłoński W.: Zapobieganie porażeniom elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, WNT, Warszawa, 1992.
Galewski M., Wojtas S., Wołoszyk M: Impulse earthing measurement, IMEKO XIV International Congress, Tampere (Finlandia), 1997.
Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, WNT, Warszawa, 1999.
Wojtas S., Wołoszyk M., Galewski M.: Badania udarowe uziemień odgromowych, Elektroinstalator, nr 10(60), 1999.
Wojtas S., Wołoszyk M., Galewski M.: Właściwości udarowe uziemień odgromowych w praktyce pomiarowej, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”, Kraków, 26-27.10.2000.
Wołoszyk M.: Wyznaczanie impedancji uziemienia w obecności zakłóceń metodą podharmonicznej, Krajowy Kongres Metrologii KKM’2001, Warszawa, 24-27.06.2001.
Wołoszyk M., Galewski M., Wojtas S.: Pomiary impedancji udarowej uziemień odgromowych, Elektrosystemy, nr 9(20), 2001.
LEM Electrical Grounding Techniques, Unilap GEO X; Materiały firmowe LEM Instruments Inc.

Atmor s.c.
M. Wołoszyk, M. Galewski, S. Wojtas

Zbliżone tematy