Prawo Energetyczne oraz Prawo Budowlane

Test potwierdzający znajomość zapisów ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo budowlane.

Zakres merytoryczny

  • Ustawa Prawo Energetyczne
  • Ustawa Prawo budowlane

Literatura:

  1. Mirosław Giera: Przepisy Techniczno-Budowlane Uprawnienia dla Elektryków, Warszawa 2008
  2. Ujednolicony tekst ustawy Prawo Energetyczne opracowany w Biurze Prawnym URE – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010r.
  3. Ujednolicony tekst ustawy Prawo Budowlane – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010r.
  4. Akty prawne dostępne z menu Informacje/Akty prawne.
  5. Forum Elektryków – ISE.pl/forum