• Polecamy!
Edbud Kosztorys - wersja dla Elektryka
Edbud Kosztorys - wersja dla Elektryka
Edbud Kosztorys - wersja dla Elektryka
Edbud Kosztorys - wersja dla Elektryka
Edbud Kosztorys - wersja dla Elektryka
Edbud Kosztorys - wersja dla Elektryka

Edbud Kosztorys - wersja dla Elektryka

Program EDBUD KOSZTORYS służy do kosztorysowania metodą szczegółową i uproszczoną.

EDBUD - ELEKTRYK
Często zamawiany
922,50 zł
Brutto (750, bez VAT)
Czas realizacji: 2-3 dni robocze

Opis

Program EDBUD KOSZTORYS to nowoczesne, elastyczne narzędzie umożliwiające tworzenie kosztorysu wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Jest produktem nowej generacji, godnym polecenia zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom. Daje możliwość tworzenia różnego rodzaju kosztorysów, pozwala rozwiązywać praktycznie każdy problem, występujący w procesie kosztorysowania. Program charakteryzuje się mnogością narzędzi i opcji ułatwiających prace kosztorysanta.

Program EDBUD KOSZTORYS służy do kosztorysowania metodą szczegółową i uproszczoną. Posiada wbudowany słownik kodów CPV i możliwość wprowadzania numerów specyfikacji technicznych. Program współpracuje z innymi programami do kosztorysowania w zakresie wymiany danych, poprzez format ATH i XML. Umożliwia także eksport danych do programów Ms Excel, Open Office Calc i formatów HTML, PDF.

EDBUD współpracuje z popularnymi bazami cen oraz daje możliwość importu dowolnych baz cenowych wg predefiniowanego filtra importu.

Skopiuj wersję demonstracyjną...

 EDBUD KOSZTORYS WB - wersja branżowa, to uproszczona wersja programu EDBUD KOSZTORYS.
Wersja branżowa programu zawiera 20 dowolnie wybranych przez użytkownika katalogów norm.

Na rynku znajduje się ogromna liczba programów kosztorysujących, ale tylko nieliczne potrafią sprostać oczekiwaniom użytkownika. Programy do wspomagania procesu kosztorysowego, dostępne na polskim rynku, są zazwyczaj drogie, skomplikowane i przeładowane katalogami norm.
Co zrobić, jeśli firma zajmuje się tylko pracami z jednej branży np. elektrycznej, a musi wykonać kosztorys?
Czy jesteśmy skazani na przepłacanie i kupowanie zbędnych katalogów?
Czy musimy robić żmudną robotę ręcznie albo, co gorsza, wykorzystywać oprogramowanie pirackie?

PROPONUJEMY BRANŻOWĄ WERSJĘ PROGRAMU EDBUD KOSZTORYS dedykowaną dla ELEKTRYKÓW.

Program przeznaczony jest zarówno dla małych, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Służy do wykonywania kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną zalecaną obecnie w procesie kosztorysowania inwestorskiego.

Użytkownicy programu EDBUD chwalą program WB za czytelność, intuicyjność i prostotę obsługi oraz wysoko oceniają między innymi następujące możliwości:
• Bieżące śledzenie kosztów i bezpośrednie dokonywanie zmian bez konieczności wchodzenia w okno edycyjne;
• Współpracę z innymi programami do kosztorysowania poprzez format ATH;
• Współpracę z programem PDF Kosztorys i automatyczne tworzenie kosztorysów na podstawie przedmiarów z pliku PDF;
• Szybki dostęp do podsumowania kosztorysu, czy zestawienia RMS;
• Tworzenie pozycji scalonych;
• Dostosowanie wyglądu ekranu i szaty graficznej wydruku do własnych potrzeb;
• Wyszukiwanie pozycji w katalogach po fragmencie nazwy;
• Tworzenie kosztorysów i przedmiarów wg FIDIC;
• Wstawianie kodów CPV i nr Specyfikacji Technicznych;
• Bardzo czytelny i prosty system określania narzutów;
• Tworzenie własnych katalogów norm i baz cenowych;
• Import cen z dowolnego pliku txt, xls;
• Współpracę z wszystkimi najpopularniejszymi cennikami dostępnymi na rynku;
• Eksport kosztorysów do plików: html, xls, doc, pdf;
• Eksport danych do programów do harmonogramowania.

Oto niektóre z możliwości programu EDBUD KOSZTORYS:

  • Eksport kosztorysów do formatów XLS, ODS, HTML, ATH, PDF

EDBUD KOSZTORYS umożliwia eksport i import kosztorysów do i z innych programów kosztorysowych. Wymiana danych pomiędzy programami odbywa się dzięki uniwersalnemu formatowi .ath. Wykonany kosztorys możemy przedstawić osobie nie posiadającej żadnego programu kosztorysowego dzięki eksportowi do formatu MS Excel, Open Office CALC a dzięki formatowi HTML - nawet użytkownikom najprostszych przeglądarek internetowych.

  • Porównywanie kosztorysów

W programie EDBUD KOSZTORYS istnieje możliwość porównania dwóch kosztorysów wg różnych kryteriów a także kosztorysu z katalogami norm. W ten sposób użytkownik ma możliwość szybkiego wychwycenia zmian norm wprowadzonych przez kosztorysanta lub różnic pomiędzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym.

  • Tworzenie pozycji scalonych

Stworzenie pozycji scalonej w kosztorysie nie nastręcza najmniejszych problemów. Pozycja scalona może składać się z dowolnej ilości pozycji kat. Wartość pozycji scalonej jest sumą poszczególnych składników. Opcja ta przydaje się szczególnie wtedy, gdy nie interesują nas poszczególne składniki pozycji czy elementów robót, a jedynie ich cena jednostkowa i wartość końcowa. Istnieje także opcja automatycznego tworzenia kosztorysu uproszczonego (scalonego) na podstawie kosztorysu szczegółowego.

  • Alternatywne metody robót i wycena kosztorysu

Opcja umożliwiająca stworzenie kosztorysów alternatywnych (np. inne metody prac, różne obmiary itd.) polega na wprowadzaniu kilku wariantów danej pozycji (zmiany wartości składników RMS, obmiaru) bądź alternatywnych pozycji katalogowych, a poprzez ukrywanie bądź odkrywanie tych elementów, na bieżąco mamy wgląd w wartość kosztorysu. Ukryte pozycje nie są uwzględniane w wycenie oraz na wydruku. W ten sposób możemy stworzyć kilka wariantów kosztorysu i wybrać najbardziej odpowiadający wymaganiom. Oszczędza to Państwa czas, ponieważ nie trzeba tworzyć nowego kosztorysu, a tylko zaznaczyć/odznaczyć odpowiedni wariant.

  • Kosztorys z ograniczonym dostępem

Użytkownik programu może zabezpieczyć wyniki swojej pracy hasłem (funkcja ta jest szczególnie ważna w przypadku poufnych danych). Użytkownik ma także możliwość ustalenia kto i w jakim stopniu ma być upoważniony do odczytu lub edycji kosztorysu. W EDBUD KOSZTORYS istnieją trzy poziomy dostępu: - autora (dostęp bez żadnych ograniczeń), - pełny (brak możliwości usunięcia dokumentu oraz zmiany właściwości tego dokumentu), - do odczytu.

  • Przejrzysta struktura wszystkich elementów kosztorysu

Dzięki przemyślanej budowie programu EDBUD KOSZTORYS, znalezienie szukanej pozycji w kosztorysie, katalogu czy cenniku jest proste i szybkie. Program dostarcza także szeregu narzędzi do przeszukiwania wszystkich lub określonych katalogów oraz pozycji i składników kosztorysowych.

  • Częściowe rozliczanie prac

Program EDBUD umożliwia określanie zaawansowania wykonania prac (ilościowo bądź procentowo) i ich częściowe rozliczanie Funkcja podziału kosztorysu wg. zawansowania robót polega na generowaniu dwóch kosztorysów: -wykonano i –pozostało. Na podstawie kosztorysu –wykonano można wystawić fakturę lub rachunek, natomiast na podstawie kosztorysu –pozostało kontynuuje się prace.

  • Pobieranie danych ze wszystkich popularnych cenników oraz tworzenie własnych baz cenowych.

Użytkownik EDBUD KOSZTORYS może stworzyć nieograniczoną liczbę własnych baz cenowych RMS lub cenników scalonych. Do tworzenia, łączenia i edycji baz cenowych służy specjalny moduł CENY wydzielony z programu. Moduł umożliwia import wszystkich popularnych cenników ( np. Bistyp, Sekocenbud) dostępnych na terenie Polski, również cen producentów zawartych w tych wydawnictwach. Aby wycenić kosztorys można opierać się na jednym cenniku (np. ustawionym jako domyślny) albo wykorzystywać kilka, bądź wszystkie zaimportowane cenniki. Dodatkowo program EDBUD KOSZTORYS daje Państwu możliwość importu każdego pliku tekstowego poprzez samodzielne określenie formatu. Moduł umożliwia także import wszystkich popularnych cenników ( np. Bistyp, e-bistyp, Sekocenbud, Eurocenbud, Intercenbud).

  • Baza katalogowa i tworzenie własnych katalogów na podstawie kosztorysów.

Tak jak w przypadku cenników, do obsługi katalogów norm powstał oddzielny moduł KATALOG. Dzięki naszemu programowi można tworzyć własne katalogi, również automatycznie na podstawie kosztorysu oraz edytować istniejące. W cenę programu wliczonych jest ponad 260 katalogów norm, w tym KNR, KNNR, KNP, KNZ, PKZ, których pozycje mogą być szybko wyszukane po fragmencie nazwy (niekoniecznie w kolejności). Z innych, nowatorskich możliwości modułu KATALOG warto przytoczyć:
- automatyczną zmianę nazw w całym katalogu,
- globalne dodawanie i usuwanie składników RMS,
- automatyczne wprowadzanie cen jednostkowych,
- globalne zmiany jednostek miary z możliwością przeliczania norm.

Dodatkowe możliwości
Aplikacja posiada możliwość dowolnego kreowania wydruków oraz pozwala na automatyczne sporządzanie kopii zapasowej oraz na defragmentację kosztorysu (w celu ograniczenia rozmiaru na dysku twardym). Wartość kosztorysu (netto i brutto) wyświetlana jest na bieżąco, natomiast algorytmy zawarte w programie umożliwiają zdefiniowanie dowolnej liczby współczynników oraz dowolną strukturę narzutów i ich modyfikację. Jeszcze jedną interesującą opcją jest dopasowanie stawki robocizny do założonej wartości kosztorysu.

To tylko niektóre z rozwiązań programu EDBUD KOSZTORYS, polecam zapoznanie się z pełnymi możliwościami programu oraz bezpłatną wersją demonstracyjną.

Katalogi proponowane do wersji branżowej (elektryka):

1. KNR 0403 - Roboty remontowe instalacji elektrycznych
2. KNR 0403w - Roboty remontowe instalacji elektrycznych - WACETOB
3. KNR 0504 - Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające
4. KNR 0505 - Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
5. KNR 0507 - Urządzenia teletransmisyjne
6. KNR 0508 - Instalacje i osprzęt światła siły i sygnalizacji
7. KNR 0508w - Instalacje i osprzęt światła siły i sygnalizacji – WACETOB
8. KNR 0509 - Sieci trakcyjne miejskie
9. KNR 0510 - Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
10. KNR 0512 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe
11. KNR 0513 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
12. KNR 0518 - Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
13. KNNR 0005 - Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
14. KNNR 0005w - Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne – WACETOB
15. KNNR 0009 - Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
16. KNNR 0009w - Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych – WACETOB
17. KNZ 0039 - Linie optotelekomunikacyjne
18. KNZ 0040 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe
19. KNR RE - Roboty budowlane i montażowe występujące przy wykonywaniu robót elektroenergetycznych
20. KNR EM01 - Okablowanie strukturalne EmiterNet.

Istnieje możliwość wyboru dowolnych 20 katalogów z pełnej listy oraz dokupienie pojedynczych katalogów. Pełna wersja programu zawiera wszystkie katalogi.

Szczegóły produktu

Nowy produkt

Oceń Komentarze (0)

Produkt dodano do listy życzeń
Produkt dodano do porównania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.