Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle Zobacz większe

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

978-83-7537-160-4

Dzięki tej publikacji poznasz m.in.:

  • przepisy prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń instalacji i urządzeń
  • wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009 – instalacje elektryczne niskiego napięcia
  • pomiary wielkości elektrycznych
  • pomiar rezystancji uziemienia uziomu
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • badania sprzętu ochronnego
  • sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z przepisami i normami

Więcej szczegółów

109,52 zł netto
109,52 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

"Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle" Instalacje i urządzenia do 1 kV

W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia.


Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak
Format: A5
Liczba stron: 140
ISBN: 978-83-7537-160-4

W niniejszym opracowaniu omówiono akty prawne związane z wykonywaniem sprawdzen instalacji i urządzeń, omówiono zmiany w przepisach ochrony przeciwporażeniowej wprowadzone przez normę PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym [21-N-2] oraz podano wymagania dotyczące oznaczania żył kabli i przewodów kolorami zgodnie z PN-HD 308 S2 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych [21-N-14].

Zebrano również aktualne wymagania dotyczące wykonywania pomontażowych badań odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji elektrycznych w celu oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie [21-N-6].

Norma ta wprowadziła sporo zmian w wymaganiach dotyczących sprawdzeń instalacji elektrycznych.

W dalszej części opracowania omówiono wymagania dotyczące pomiarów eksploatacyjnych urządzeń zgodnie z wymaganiami PN-E-04700:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych [21-N-12].

Nieznajomość nowych wymagań jest przyczyną błędów przy wykonywaniu badań instalacji i urządzeń elektrycznych.


Dzięki tej publikacji poznasz m.in.:

  •     przepisy prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń instalacji i urządzeń
  •     wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009 – instalacje elektryczne niskiego napięcia
  •     pomiary wielkości elektrycznych
  •     pomiar rezystancji uziemienia uziomu
  •     pomiary natężenia oświetlenia
  •     badania sprzętu ochronnego
  •     sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z przepisami i normami

Spis treści

1. Wstęp
2. Przepisy prawne
3. Wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009 instalacje elektryczne niskiego napięcia
4. Wymagania norm odnośnie do badań instalacji i urządzeń niskiego napięcia
5. Wymagania normy PN-HD 60364-6:2008 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
6. Pomiary wielkości elektrycznych
7. Ochrona uzupełniająca
8. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu
9. Pomiary natężenia oświetlenia
10. Zakres pomontażowych badań odbiorczych urządzeń i układów zgodnie z pn-e 04700:2000
11. Badania prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia
12. Pomiary eksploatacyjne dla elektrycznych urządzeń napędowych
13. Instalacje grzejne
14. Pomiary eksploatacyjne agregatów prądotwórczych i zasilaczy ups
15. Badania spawarek i zgrzewarek
16. Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych na suwnicach i dźwignicach
17. Pomiary w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
18. Pomiary w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w podwyższonej temperaturze i atmosferze szkodliwej
19. Badania sprzętu ochronnego
20. Sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z przepisami i normami
21. Literatura


Informacje o Autorze:


mgr inż. Fryderyk Łasak – absolwent Wydziału Elektrotechniki GiH AGH. Opracowuje i wygłasza referaty związane z ochroną przeciwporażeniową, wykonywaniem pomiarów ochronnych i szkoleniem elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w Oddziale Nowa Huta.
Autorem publikacji jest wybitny specjalista i właściciel Zakładu Badań Elektrycznych „El-Fred”, mający duże doświadczenie w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych.

Opinie

Napisz opinię

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle

Dzięki tej publikacji poznasz m.in.:

  • przepisy prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń instalacji i urządzeń
  • wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009 – instalacje elektryczne niskiego napięcia
  • pomiary wielkości elektrycznych
  • pomiar rezystancji uziemienia uziomu
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • badania sprzętu ochronnego
  • sporządzanie protokołów z pomiarów zgodnie z przepisami i normami

Napisz opinię

Produkty powiązane oraz akcesoria dodatkowe

18 innych produktów w tej samej kategorii: