Nowoczesny standard energetyczny budynków + GRATIS

978-83-64795-12-1

Publikacja skierowana jest do inwestorów, projektantów - architektów, inżynierów, techników budowlanych, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, instalatorów, energetyków, inspektorów nadzoru, studentów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej.

Więcej szczegółów

65,71 zł netto
65,71 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Nowoczesny standard energetyczny budynków + GRATIS:

Poradnik MIiB w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków - wyd. lipiec 2016 r., format B6, str. 92, papier kreda, 32 kolorowe zdjęcia i rysunki

"Nowoczesny standard energetyczny budynków"

Autor: Robert Geryło

Wydawnictwo:    Wydawnictwo Polcen
Rok wydania:    2015
ISBN:    978-83-64795-12-1
Stron:    248
Wydanie:    1
Format:    B5 (165x235 mm)
 
Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.
 

Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
– racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
– optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
– maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.

Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.

Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:

– co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
– jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
– jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Spis treści:

Od wydawcy

Od autora

1. Co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?

1.1. Wymagania

1.2. Uwarunkowania projektowania dotyczące wskaźnika EP

1.3. Ogólne warunki uzyskania nowoczesnego standardu energetycznego budynków

1.4. Standard budynków dofinansowywanych przez NFOŚiGW

2. Podstawy normatywne i prawne

3. Ocena opłacalności zastosowania energoefektywnych rozwiązań technicznych

3.1. Zasady oceny opłacalności

3.2. Przykłady obliczeń

3.2.1. Zestaw rozwiązań technicznych umożliwiający uzyskanie mniejszego wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania pomieszczeń

3.2.2. Rozwiązanie techniczne umożliwiające uzyskanie większej całkowitej sprawności systemu

3.2.3. Rozwiązanie techniczne przegrody zewnętrznej o mniejszym współczynniku przenikania ciepła

4. Jak zapewnić nowoczesny standarad energetyczny budynku?

4.1. Projekt architektoniczno - budowlany

4.2. Słoneczne zyski ciepła i ochrona przed przegrzewaniem

4.3. Pojemność cieplna

4.4. Jak spełnić wymagania izolacyjności cieplnej w odniesieniu do części obudowy

4.4.1. Materiały i wyroby do izolacji cieplnej

4.4.2. Ściany zewnętrzne

4.4.3. Dachy i stropodachy

4.4.4. Podłogi i ściany kontaktujące się z gruntem

4.4.5. Okna, drzwi i inne przegrody przezroczyste

4.4.6. Wbudowanie okien i drzwi

4.4.7. Połączenia konstrukcyjne w obudowie

5. Wentylacja w budynku energooszczędnym

6. Rodzaje odnawialnych źródeł energii w budynkach

7. Podsumowanie - podstawowe konfiguracje rozwiązań technicznych w budynkach

8. Słowniczek

Bibliografia

Wykaz norm

Wykaz aktów prawnych

Załączniki

Załącznik A

Załącznik B

Aneksy

Aneks nr 1: Ustawa - prawo budowlane (wyciąg) [ZAP1]

Aneks nr 2: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (wyciąg) [ZAP2]

Aneks nr 3: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (wyciąg) [ZAP8]

Indeks

Opinie

Napisz opinię

Nowoczesny standard energetyczny budynków + GRATIS

Nowoczesny standard energetyczny budynków + GRATIS

Publikacja skierowana jest do inwestorów, projektantów - architektów, inżynierów, techników budowlanych, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, instalatorów, energetyków, inspektorów nadzoru, studentów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej.

Napisz opinię

Produkty powiązane oraz akcesoria dodatkowe

19 innych produktów w tej samej kategorii: