NOWOCZESNE BUDYNKI ENERGOEFEKTYWNE

978-83-64795-38-1

Znowelizowane warunki techniczne 2019

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Więcej szczegółów

94,29 zł netto
94,29 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Arkadiusz Węglarz

NOWOCZESNE BUDYNKI ENERGOEFEKTYWNE. Znowelizowane warunki techniczne 2019

Wydawnictwo:    POLCEN Sp. z o.o.
Rok wydania:    2018
ISBN:    978-83-64795-38-1
Stron:    432
Wydanie:    1
Format:    B5

SPIS TREŚCI


Przedmowa – dr inż. Maciej Robakiewicz
Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień efektywności energetycznej budynków – dr inż. Arkadiusz Węglarz.
1.1. Zużycie energii w budownictwie – przepisy europejskie
1.2. Efektywność energetyczna budynków w Polsce – definicje
1.3. Zużycie energii w budynkach w Polsce – analiza standardów energetycznych
istniejących budynków.
1.4. Perspektywy wzrostu efektywności energetycznej w budynkach.
Bibliografia


Rozdział 2. Wymagania techniczne dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii – dr inż. Arkadiusz Węglarz
2.1. Wprowadzenie
2.2. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii
w budynkach.
Bibliografia.


Rozdział 3. Rozwiązania techniczne elementów budynków zgodne z obowiązującymi wymaganiami – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka
3.1. Kształtowanie bryły i układu budynków
3.2. Szczelność obudowy zewnętrznej a zastosowany system wentylacji
3.3. Termoizolacyjność przegród zewnętrznych
3.4. Instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
3.5. Budynki pasywne, zeroenergetyczne, plusenergetyczne oraz budynki ekologiczne
w kontekście budownictwa zrównoważonego
Bibliografia.


Rozdział 4. Wykorzystanie OZE i kogeneracji – dr inż. Arkadiusz Węglarz.
4.1. Wstęp
4.2. Systemy wykorzystujące energię promieniowania słonecznego
4.3. Systemy wykorzystujące energię otoczenia
4.4. Systemy wykorzystujące energię wiatru
4.5. Systemy wykorzystujące biomasę
4.6. Kogeneracja
Bibliografia.


Rozdział 5. Certyfikacja energetyczna budynków – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka
5.1. Zasady funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej budynków
5.2. Metodyka sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
5.3. Dokument końcowy – świadectwo charakterystyki energetycznej
Bibliografia.

Rozdział 6. Termomodernizacja budynków w Polsce – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Arkadiusz Węglarz.
6.1. Wymagania Unii Europejskiej zmierzające do ograniczenia zużycia energii oraz emisji gazów
6.2. Komfort użytkowania pomieszczeń.
6.3. Pojęcie termomodernizacji
6.4. Audyt energetyczny
6.5. Termomodernizacja przegród zewnętrznych
6.6. Pojęcie głębokiej termomodernizacji
6.7. Systemy wsparcia termomodernizacji – ocena efektów
Bibliografia


Rozdział 7. Energooszczędna eksploatacja budynków – dr inż. Arkadiusz Węglarz
7.1. Systemy zarządzania energią w budynkach
7.2. Inteligentne budynki
7.3. Systemy rozliczeń kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych
Bibliografia.


Załącznik 1. Izolacyjność termiczna przegród budowlanych – obliczenia współczynników przenikania ciepła
1.1. Ściany zewnętrzne
  1.1.1. Przegroda jednowarstwowa
  1.1.2. Przegroda wielowarstwowa
1.2. Ściany wewnętrzne
1.3. Strop gęstożebrowy pod nieogrzewanym poddaszem
1.4. Podłoga na gruncie
1.5. Dach – przegroda niejednorodna
1.6. Okna i drzwi zewnętrzne


Załącznik 2. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na energię końcową do celów
grzewczych dla przykładowego budynku
2.1. Energia użytkowa – obliczenia według normy PN-EN 13790:2008

Załącznik 3. Audyt energetyczny budynku dla obiektu z załącznika 2.
3.1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku
3.2. Karta audytu energetycznego budynku
3.3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane podczas opracowywania audytu
oraz wytyczne i uwagi inwestora
3.4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
3.5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku
   5.1. Przegrody zewnętrzne
   5.2. Okna i drzwi
   5.3. Wentylacja
   5.4. Źródło ciepła
   5.5. Instalacja centralnego ogrzewania
3.6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego
3.7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
3.8. Opis techniczny proponowanych usprawnień
3.9. Załączniki do audytu

Załącznik 4. Obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej budynku (różnice między rozporządzeniem i normą 13790)
4.1. Obliczenia wskaźników EU, EK i EP na potrzeby sporządzenia świadectwa charakterystyki
energetycznej budynków.

Załącznik 5. Wykorzystanie badań termowizyjnych oraz badań szczelności w budownictwie

Aneks 1. Wykaz aktów prawnych.
Aneks 2. Wykaz Polskich Norm (PN) – zagadnienia energetyczne
Skorowidz rzeczowy

Opinie

Napisz opinię

NOWOCZESNE BUDYNKI ENERGOEFEKTYWNE

NOWOCZESNE BUDYNKI ENERGOEFEKTYWNE

Znowelizowane warunki techniczne 2019

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Napisz opinię

Produkty powiązane oraz akcesoria dodatkowe

18 innych produktów w tej samej kategorii: