Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków

 70,00 (66,67 netto)

Format A5, Liczba stron: 360
Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-37-5

W książce w sposób wyczerpujący, a zarazem przystępny, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy rozwinięto temat będący jej tytułem.
Książka jest przeznaczona dla elektryków wykonujących prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz dla elektryków przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego w tym zakresie.
Książka ta przeznaczona jest również dla osób dozoru, uczestniczących w sprawdzeniach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych.

Czas realizacji zwykle zajmuje 1-3 dni roboczych

Bezpieczne płatności on-line
SKU: kb_badania Kategoria: Tag:

Opis

Spis treści
Wstęp

 • 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia
  1.1. Zasady ogólne
  1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe
 • 2. Zasady bezpiecznego wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
 • 3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV
  3.1. Wiadomości ogólne
  3.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka
  3.1.2. Warunki środowiskowe
  3.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych
  3.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  3.1.5. Napięcia i układy sieciowe niskiego napięcia
  3.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków
  3.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych
  3.2.1. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim)
  3.2.2. Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
  3.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania
  3.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie izolacji ochronnej (podwójnej lub wzmocnionej)
  3.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej
  3.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia w obwodach SELV i PELV
  3.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieprzewodzących pomieszczeń
  3.2.3. Ochrona uzupełniająca
  3.2.4. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w zależności od warunkó środowiskowych
  3.2.4.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
  3.2.4.2. Tereny budowy i rozbiórki
  3.2.4.3. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
  3.2.4.4. Ograniczone przestrzenie przewodzące
  3.2.5. Połączenia wyrównawcze ochronne
  3.2.6. Przewody ochronne, ochronno-neutralne i wyrównawcze
  3.2.7. Uziomy i przewody uziemiające
  3.2.8. Wymagania odnośnie do uziemień ochronno-funkcjonalnychw sieciach TN
  3.2.9. Przyłączanie urządzeń elektrycznych
 • 4. Metody i przyrządy pomiarowe stosowane w badaniach odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych i środków ochrony przeciwporażeniowej
  4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
  4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów
  4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń
  4.3.1. Pomiar rezystancji metodą techniczną
  4.3.2. Pomiar rezystancji metodami mostkowymi
  4.3.3. Mierniki do pomiarów małych rezystancji
  4.4. Pomiary rezystancji izolacji
  4.4.1. Cel i sposób wykonywania pomiarówrezystancji izolacji
  4.4.2. Rodzaje mierników do pomiaró rezystancji izolacji
  4.5. Pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
  4.5.1. Pomiar rezystancji uziemień metodą techniczną
  4.5.2. Pomiar rezystancji uziemień metodą kompensacyjną za pomocą miernika IMU
  4.5.3. Miernik do pomiaru rezystancji uziemienia MRU-20
  4.5.4. Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu MRU-120
  4.5.5. Miernik rezystancji uziemienia MRU-200
  4.5.6. Obliczanie największych spodziewanych rezystancji uziemienia
  4.6. Mierniki stosowane do pomiaru impedancji pętli zwarciowej
  4.6.1. Miernik impedancji pętli zwarciowej MZC-304
  4.6.2. Miernik impedancji pętli zwarciowej MZC-305
  4.6.3. Silnoprądowy miernik do pomiaru impedancji pętli zwarciowej MZC-310S
  4.7. Mierniki do badania wyłączników różnicowoprądowych
  4.7.1. Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-201
  4.7.2. Miernik wyłączników różnicowoprądowych RCD KEW5410
  4.8. Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznych
  4.8.1. Mierniki parametrów instalcji MPI-502
  4.8.2. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-525
  4.8.3. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-530-IT
  4.8.4. Mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
  4.9 Próbniki wytrzymałości elektrycznej izolacji
  4.9.1. Próbnik wytrzymałości elektrycznej izolacji API 5002
  4.9.2. Automatyczny próbnik wytrzymałości elektrycznej izolacji API 5000
  4.10. Mierniki natężenia oświetlenia
  4.10.1. Cyfrowe mierniki natężenia oświetlenia rodziny LXP
  4.10.2. Miernik natężenia oświetlenia L100
  4.11. Mierniki elektryczne iskrobezpieczne
 • 5. Czasokresy wykonywania okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych
 • 6. Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowych do 1 kV
  6.1. Badania ochrony przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia w obwodach SELV i PELV
  6.2. Badanie środków ochrony podstawowej
  6.3. Badanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania
  6.3.1. Badanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN
  6.3.2. Badanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TT
  6.3.3. Badanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym IT
  6.3.4. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego RCD
  6.3.5. Pomiar rezystancji i próba ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
  6.4. Badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie nieprzewodzących pomieszczeń
  6.5. Badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej
 • 7. Sprawdzanie instalacji i urządzeń elektrycznych
  7.1. Sprawdzanie instalacji elektrycznych
  7.1.1. Oględziny i próby instalacji elektrycznych
  7.1.2. Wykonywanie prób i pomiarów
  7.1.3. Wykonywanie sprawozdania z przeprowadzonych sprawdzeń
  7.2. Badania i pomiary eksploatacyjne elektrycznych urządzeń napędowych
  7.2.1. Pomiar rezystancji uzwojeń silników oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych
  7.2.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych i innych elementów urządzeń
  7.2.3. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej
  7.3. Badania i pomiary eksploatacyjne linii kablowych
  7.3.1. Sprawdzenie ciągłości żył kabli
  7.3.2. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowych
  7.3.3. Próba napięciowa izolacji żył kabla
  7.3.4. Próba napięciowa izolacji powłoki/osłony kabla
  7.4. Badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej
  7.4.1. Pomiar napięcia zasilającego
  7.4.2. Pomiar prądu poszczególnych faz baterii i ocena obciążenia
  7.4.3. Pomiar rezystancji izolacji kondensatora miedzy izolowanymi biegunami a obudową
  7.4.4. Sprawdzenie ciągłości obwodów rozładowania
  7.4.5. Pomiar pojemności kondensatorów
  7.5. Badania i pomiary eksploataycjne elektrycznych spawarek i zgrzewarek
  7.5.1. Pomiar rezystancji izolacji napędu elektrycznego spawarki lub zgrzewarki
  7.5.2. Pomiar rezystancji izolacji transformatorów zainstalowanych w spawarkach lub zgrzewarkach
  7.5.3. Pomiar rezystancji izolacji innych elementów urządzeń i instalacji elektrycznych
  7.5.4. Pomiar napięcia biegu jałowego po stronie wtórnej spawarek i zgrzewarek
  7.5.5. Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej
  7.6. Badania i pomiary eksploataycjne urządzeń oświetlenia elektrycznego wewnątrz pomieszczeń
  7.6.1. Pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji oświetlenia elektrycznego
  7.6.2. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  7.6.3. Badanie oświetlenia
  7.6.3.1. Badanie natężenia oświetlenia
  7.6.3.2. Pomiary współczynnika odbicia i luminancji przy użyciu luksomierza
  7.6.3.3. Sprawdzenie olśnienia
  7.6.3.4. Sprawdzenie wskaźnika oddawania barw
  7.7. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrotermicznych
  7.7.1. Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilania, sterowania, sygnalizacji i innych elementów
  7.7.2. Pomiar poboru mocy elektrycznej (bez wsadu) i czasu nagrzewania dla pieców oporowych i indukcyjnych, suszarek elektrycznych i nagrzewnic oporowych
  7.7.3. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  7.8. Badania i pomiary eksploataycjne urządzeń akumulatorowych
  7.8.1. Pomiar napięć ogniw akumulatorowych
  7.8.2. Pomiar rezystancji łączników wewnątrz baterii akumulatorów
  7.8.3. Pomiar rezystancji izolacji baterii w stosunku do ziemi
  7.8.4. Pomiar pojemności baterii akumulatorów
  7.9. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń prostownikowych
  7.10. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń do elektrolizy
  7.10.1. Pomiar rezystancji izolacji
  7.10.2. Pomiar prądu upływowego
  7.10.3. Pomiar spadków napięć na stykach połączeń bezpośrednio przy elektrolizerze
  7.10.4. Kontrola nagrzewania się połączeń szynowych przy elektrolizerze
  7.10.5. Sprawdzenie wydajności i gęstości prądu anodowego i katodowego
  7.10.6. Sprawdzenie wskaźnika jednostkowego zużycia energii elektrycznej
  7.10.7. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  7.11. Badania i pomiary eksploatacyjne zespołów prądotwórczych
  7.11.1. Pomiar rezystancji izolacji głównej uzwojenia stojana prądnicy
  7.11.2. Pomiar rezystancji izolacji głównej obwodu wzbudzenia prądnicy
  7.11.3. Pomiar rezystancji izolacji obwodów rozdzielnicy elektrycznej zespołu prądotwórczego
  7.11.4. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
  7.12. Badania i pomiary eksploatacyjne narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym (elektronarzędzi)
  7.12.1. Oględziny zewnętrzne
  7.12.2. Oględziny wewnętrzne
  7.12.3. Pomiar rezystancji izolacji
  7.12.4. Sprawdzenie obwodu ochronnego
  7.12.5. Sprawdzenie biegu jałowego
  7.12.6. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji
  7.12.7. Ocena wyników badań
  7.13. Sprawdzanie urządzeń piorunochronnych LPS
  7.13.1. Wstęp
  7.13.2. Sprawdzanie odbiorcze
  7.13.3. Sprawdzanie okresowe
  7.14. Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem
  7.14.1. Wiadomości ogólne
  7.14.2. Badania i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem
  7.15. Badania i pomiary po naprawach odbiorników elektrycznych gospodarstw domowych
  7.16. Badania i pomiary eksploatacyjne transformatorów o mocy 106 MVA i mniejszej
  7.16.1. Pomiar rezystancji uzwojeń
  7.16.2. pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora
  7.16.3. Badanie oleju
  7.17. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń dźwigowych
  7.17.1. Oględziny instalacji i urządzeń elektrycznych dźwigu
  7.17.2. Pomiar rezystancji izolacji
  7.17.3. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
  7.17.4. Badanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania
  7.17.5. Badanie obwodu bezpieczeństwa
  7.18. Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń energoelektronicznych
 • Wzory protokołów i pomiarów
  Literatura
  Akty prawne
  Normy
  Publikacje

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 20.5 × 15 × 2 cm
Producent